Проект на 2018 рік (опубліковано 01.03.2018)

Опис заходів інвестиційної програми ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» на 2018 рік

 

Основна мета програми полягає у забезпеченні необхідного рівня експлуатаційної надійності  роботи обладнання, поступовій реконструкції   з метою поліпшення техніко-економічних показників,   зниження питомих витрат, а також ліквідації нераціональних втрат матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок  реконструкції ділянки найбільш зношених теплових мереж по вул. Садовий бульвар, та вул. Миру в м. Шостка із застосуванням попередньо-ізольованих труб.

Інвестиційна програма  розрахована на 2018р. і  впровадження її є необхідним заходом для безперебійного забезпечення тепловою енергією споживачів.

Заходи Інвестиційної програми відповідають пріоритетним напрямкам формування інвестиційних програм в частинах зменшення втрат в теплових мережах, та зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі природного газу .

Інвестиційною програмою передбачено:

- реалізація проекту реконструкції магістральної теплової мережі на ділянці ВТ 152 до 154 по вул. Садовий бульвар – 138,99м (2L ); м.Шостка на 2786,16 тис.грн

- II етап реалізації проекту реконструкції магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ154 до ВТ161 по вул. Миру, м.Шостка – на ділянці 12,5м (2L ); на 128,45тис.грн (вартість матеріалів)

1.     Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ152 до ВТ 154 по вул.Садовий бульвар, м.Шостка

Ділянка теплової мережі від ВТ152 до ВТ154   була введена в експлуатацію в 1978 році.

         Траса тепломережі перетинає частину бульвару та дворової території та проходить по території мікрорайону

         Труби тепломережі Ду400,150;125 розташовані в непрохідних каналах та ізольовані мінераловатними матами.  

Загальна довжина тепломережі на плані Робочого проекту «Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ152 до ВТ154 по вул. Садовий бульвар, м.Шостка» -138,99 м.

         Реконструкцією передбачена   заміна зношених труб магістральної теплової   мережі  по вул. Садовий бульвар від ВТ152 до ВТ154. Прокладання трубопроводів підземне ,безканальне, з сталевих електрозварних труб з попередньо нанесеною ізоляцію з пінополіуретану з поліетиленовим захисним шаром . Компенсацію температурних деформацій передбачено за рахунок встановлення осьових сильфонних компенсаторів та компенсації в кутах

повороту траси.

         Реконструкцією передбачається будівництво трьох теплових камер зі збірного залізобетону, де передбачено влаштування запірної арматури на відгалуженнях для регулювання відпуску теплової енергії до споживачів та контрольно-вимірювальних приладів.

         Система теплопостачання закрита чотирьох трубна.

         Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачається виконання   реконструкції магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ152 до ВТ 154 по вул.Садовий бульвар – з заміною 418,52 м. зношених теплових мереж діаметрами від 426 до 76, згідно проекту, в однотрубному вимірі., на 2097,16 тис. грн (без ПДВ).

         Способ виконання передбачається господарським  способом.

 

2.     Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ 154 до ВТ161 по вул.Миру

Ділянка теплової мережі від ВТ154 до ВТ161  була введена в експлуатацію в 1979 році.

         Трасу тепломережі прокладено по дворовій території багатоповерхових будинків та перетинає проїзну частину вул. Миру.

         Труби тепломережі Ø426х8 розташовані в непрохідних каналах та ізольовані мінераловатними матами.  

Загальна довжина тепломережі на плані Робочого проекту «Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці віл ВТ154 до ВТ161 по вул. Миру м.Шостка» -118,4 м у двотрубному вимірі. I етап реконструкції вищезазначеної ділянки розпочали виконувати у 2017 році, згідно інвестиційної програми,  протягом 2017 року, на 2018 рік заплановано завершення Iетапу реконструкції, та II етап реконструкції.

Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачається продовження Iетапу реконструкції 92,36м в однотрубному вимірі реконструкції, та II етап реконструкції -25 м (в однотрубному вимірі. Роботи планується виконувати господарським способом, вартість матеріалів, для закінчення I  етапу реконструкції складає – 689 тис. грн, для II етапу реконструкції, складає 128,45тис. грн (без ПДВ).

         Реконструкцією передбачена   заміна зношених труб магістральної теплової   мережі  по вул. Миру від ВТ154 до ВТ161 на попередньо ізольовані труби Ø426/560,   прокладені безканально.

          Теплові камери зі збірного залізобетону – існуючі.  

         Компенсацію температурних деформацій передбачено за рахунок встановлення осьових сильфонних компенсаторів.

         Загальний обсяг фінансування Інвестиційної програми складає 2914,61 тис. грн (без ПДВ).

З них за рахунок амортизаційних відрахувань – 1188,32 тис. грн;

за рахунок виробничих інвестицій з прибутку – 1037,29 тис. грн.

за рахунок додаткових джерел фінансування – 689 тис. грн

         Заходи  інвестиційної програми відповідають  п.4 - «Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані пінополіурітановою Ізоляцією» -  розділа 1.4 «Розробка пропозицій по впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж» табл.1.3. схемі теплопостачання міста Шостка, затвердженої рішенням ХХVI сесії Vскликання   від 29.09.2009року, термін дії продовжений до 31.12.2020року рішенням XVI сесії VII скликання.

 

 

 

Заходи проекту інвестиційної програми на 2018 рік

 

Назва заходу

Протяжність м.п. -1L

Сума,

 тис. грн

Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ154 до ВТ161 по вул.Миру - II етап

25

128,45

Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ15 до ВТ154 по вул.Садовий бульвар - I етап

418,52

2097,16

Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від ВТ154 до ВТ161 по вул.Миру - продовження I етапу

92,36

689

Всього:

2914,61