Проект інвестиційної програми у сфері теплопостачання на 2021 рік

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА 2021 РІК

Інвестиційна програма на 2021 рік розроблена відповідно Порядку розроблення, погодження та виконання інвестиційних програм суб΄єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Постановою НКРЕКП за №1059 від 31.08.2017р., зі змінами, розрахована на 2021р. івпровадження її є необхідним заходом для безперебійного забезпечення тепловою енергією споживачів під час опалювального сезону.

Заходи Інвестиційної програми відповідають пріоритетним напрямкам формування інвестиційних програм в частинах зменшення втрат в теплових мережах, та зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі природного газу, підвищення рівня надійності обладнання .

Інвестиційна програма фінансується за рахунок амортизаційних відрахувань. Загальний обсяг фінансування інвестиційної програми – 2358,11тис. грн (без ПДВ):

В тому числі

- на виробництво – 350,93тис. грн

- на транспортування – 2007,01 тис. грн

- на постачання – 0,17 тис. грн

Інвестиційною програмою передбачені наступні заходи:

-реконструкція котельні №3 по вул.Воронізська, 38 м.Шостка, Сумської області (встановлення утилізаторів тепла на котли "Колві-650, "Колві-1850")

- реконструкціямагістральної теплової мережі від ВТ18 до ВТ26 по провулку Депутатському з використанням попередньо ізольованих труб діаметром 426/560мм;

-реконструкція теплової мережі від ВТ49 до ВТ50 по вул.Депутатська з використанням попередньо ізольованих труб 108/200мм;

- модернізація системного блоку комп΄ютера відділа збуту.

1.Котли «Колві-650» та «Колві-1850» котельні №3 по вул. Воронізська,38 введені в експлуатацію у 2014 році, разом з утилізаторами тепла, алеу 2020 році утилізатори тепла, якими були обладнані котли Колві-650 та Колві-1850 котельні №3 по вул. Воронізська,38, виведені з експлуатації, оскільки вони відпрацювали свій розрахунковий термін, та перестали виконувати свою функцію з утилізації тепла вихідних газів, внаслідок утворення на зовнішній поверхні алюмінієвого оребрення утилізаторів, великої кількості відкладень, що призвело до різкого збільшення аеродинамічного опору газового тракту котлів, та до відхилення параметрів роботи газових горілок котлів зі зниженням теплопродуктивності котлів. Пластини оребрень деформовані, частково повністю зкородовані.

Фактична питома витрата умовного палива котлів Колві -1850 та Колві-650 перевищує нормативну .

Для підвищення техніко-економічних показників роботи котельні , ефективності використання палива- природного газу, було прийняте рішення обладнати котли Колві-650 та Колві-1850 котельні №3 по вул.Воронізська,38 новими утилізаторами тепла УТ-1 та УТ-5.

Обладнання котлів утилізаторами тепла дозволить підвищити їх ККД , зменшити кількість споживаємого палива .

2. Інвестиційною програмою передбачена реконструкція магістральної тепломережі на ділянці від ВТ18 до ВТ26 по провулку Депутатському.

Ділянка магістральної тепломережі, на якій запланована реконструкція, згідно інвестиційної програми на 2021 рік, експлуатується з 1960 року. Внаслідок тривалої експлуатації знаходяться в аварійному стані, майже щорічно усуваються пориви під час гідравлічних випробувань.

Обстеження стану теплової мережі показали наявність шаруватої корозії металу труби, скупчення виразок, значне стоншування стінок труби.

Підприємство не може гарантувати безперебійного теплопостачання споживачам, не виконавши реконструкцію теплової мережі, передбаченої в інвестиційній програмі.

3. Теплова мережа на ділянці від ВТ49 до ВТ50 по вул.Депутатській експлуатується з 1975 року.

Трасу тепломережі прокладено під тротуарами та асфальтованою прибудинковою територією.

Теплова мережа квартальна, двотрубна, труби тепломережі Ø108мм розташовані в непрохідних каналах та ізольовані мінераловатними матами.

У 2017 та 2018 роках під час гідровипробувань на даній ділянці були пориви, також під час опалювального сезону у 2019 році був порив, в результаті чого прийшлось відключати споживачів від опалення, та ліквідувати аварію.

При обстеженні технічного стануна трубопровдах спостерігається скупчення виразок, шарувата корозія металу труби .

Інвестиційною програмою передбачається реконструкція ділянки теплової мережі від ВТ49 до ВТ50 по вул.Депутатській з використанням попередньо ізольованих трубопроводів теплової мережі з гідрозахисним покриттям з поліетилену Ø108/200мм в однотрубному вимірі протяжністю 123,16м. Трубопроводи прокладаються в непрохідних каналах.

4. Для забезпечення вчасного та якісного обліку та розрахунку зі споживачами за відпущену теплову енергію, з урахуванням всіх змін та вимог законодавства України, інвестиційною програмою передбачена модернізація системного блоку комп΄ютера відділа збуту з встановленням додаткової мережевої карти TP-Link. Це дозволить забезпечити додаткову лінію виходу в інтернет, що поліпшить якість та продуктивність роботи з отримання та передавання робочої інформації.