Інвестиційна програма

Опис заходів інвестиційної програми ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ) на 2018 рік

Основна мета інвестиційної програми полягає у забезпеченні необхідного рівня експлуатаційної надійності та безпечності роботи підприємства, поступовій реконструкції електростанції з метою поліпшення її техніко-економічних показників за рахунок заміни найбільш ненадійних вузлів тепло- та електротехнічного обладнання із зниженням витрат на аварійні та поточні його ремонти, ліквідації нераціональних втрат матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок оптимізації електротехнічного та теплотехнічного обладнання.

Інвестиційна програма ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ) розрахована на 2018 рік і містить перелік конкретних заходів, впровадження яких є необхідним для підтримки і розвитку підприємства з його поступовим виведенням на технічний рівень, який відповідатиме сучасним вимогам до ефективності, надійності та екологічної чистоти енергетичних технологій.

Внесення інвестиційних коштів передбачається по наступних напрямах:

1. Підвищення ефективності та надійності роботи основного і допоміжного обладнання електростанції.

2. Технічне переозброєння станції і модернізація обладнання.

Обґрунтування необхідності проведення робіт, передбачених інвестиційною програмою:

1.Електротехнічне обладнання:

1.1.Реконструкція комірок №44, 47 ГРУ-6кВ із заміною струмообмежувальних реакторів

Струмообмежувальні реактори застосовуються для захисту електротехнічного обладнання від дії струмів короткого замикання, крім того при аварійному відключенні реактори забезпечують рівень напруги, достатній для роботи обладнання власних потреб.

Бетонні струмообмежувальні реактори комірок №№ 44, 47 ГРУ-6кВ введені в експлуатацію у 1978 році. В результаті тривалої експлуатації виникли руйнування бетонних колонок (акт дефектації надається). Подальша експлуатація реакторів, згідно інструкції завода-виробника, неможлива. Інвестиційною програмою передбачається реалізація проекту № 06.07.17.000006.006-ВПК «Реконструкція комірок №№ 44, 47 ГРУ-6кВ з заміною токообмежуючих реакторів» на сухі струмообмежувальні реактори РТСТ-6-1000-0,22 У3 з природним повітряним охолодженням, розробленому ТОВ «Євроспейс» .

По характеристикам: втратам, стійкості щодо струмів короткого замикання, рівнем ізоляції, сухі струмообмежувальні реактори перевершують бетонні, крім того мають меншу масу, зручні в монтажі, будуть монтуватись в стару комірку замість бетонного.

Вартість реалізації проекту реконструкції комірок №№ 44, 47 ГРУ-6кВ із заміною струмообмежувальних реакторів, згідно з кошторисом, складає 424,43 тис. грн (без ПДВ).

1.2.Реконструкція релейних захистів приєднань 6кВ

Устрої релейного захисту та автоматики приєднань ГРУ-6кВ виконані на фізично та морально застарілих електро-механічних реле, які експлуатуються більше 30 років.

Всі нові устрої релейного захисту, які монтуються на лініях споживачів, які приєднуються до ГРУ-6кВ, виконані на більш сучасному, надійному та більш компактному реле типу РС-80. Одне реле РС-80 замінює до 6 реле старого зразку.

Періодичні перевірки захисту на приєднаннях з РС-80 показали, що вони більш стабільно держать задані критерії, не дають збоїв та не міняють своїх характеристик, навіть при установці їх в будівлях без підігріву (ГРУ-6кВ №№ 1, 2).

Інвестиційною програмою передбачається реконструкція релейних захистів приєднань 6кВ згідно проекту, розробленому ТОВ «Євроспейс» .

Кошторисна вартість реалізації проекту – 6953,64 тис. грн (без ПДВ).

1.3.Модернізація грозозахисту ВРУ-110кВ з заміною вентильних розрядників 110кВ на обмежувачі перенапруги 110кВ.

Вентильні розрядники трансформаторів зв’язку №№ 3, 5 110/6 кВ, трансформаторів №№ 1, 2 110/6кВ БНС, ком. № 5 ICШ ВРУ-110кВ, ком. № 13 IIСШ ВРУ-110кВ мають гранично допустимі значення електричних величин, виявлені під час замірів, проведених електротехнічною лабораторією.

Для підвищення надійності, та запобігання виникненню аварійних ситуацій інвестиційною програмою передбачена реалізація проекту 06.07.17.110000.005-ОЛК «Модернізація грозозахисту ВРП-110кВ з заміною вентильних розрядників 110кВ на обмежувачі перенапруг 110кВ на ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт», розроблений ТОВ «Євроспейс», який передбачає заміну шести вентильних розрядників на обмежувачі перенапруги РСА3-108-L5-E1-V8 (ОПН).

На сьогоднішній день ОПН є найбільш ефективними засобами захисту електрообладнання та мереж від комутаційних та грозової перенапруги. По відношенню до вентильних розрядників ОПН мають наступні переваги:

- глибокий рівень обмеження всіх видів перенапруги;

- відсутність супроводжувального струму після затухання хвилі перенапруження;

- простота конструкції та висока надійність в експлуатації;

- стабільність характеристик та стійкість до старіння;

- здатність до розсіювання великих енергій;

- стійкість до атмосферних забруднень;

- малі габарити, вага та вартість.

Вартість реалізації проекту складає 1343,41 тис.грн (без ПДВ).

1.4. Реконструкція комірок ВРУ-110кВ Шосткинської ТЕЦ з заміною масляних вимикачів МКП-110 на елегазові.

Вимикач – елемент енергосистеми від роботи якого залежить надійність та безпечність роботи всієї електроустановки. Відмова вимикача веде до розширення аварії та великим матеріальним втратам. Тому висока надійність – це головна перевага вимикача.

На підприємстві експлуатуються застарілі масляні вимикачі, зняті з виробництва, запасні частини до них серійно не виробляються, а виготовлення по індивідуальним замовленням дуже дороге.

Згідно інвестиційної програми на 2016 рік, ТОВ «Укренергопром-3» розробило проект реконструкції комірок ВРУ-110кВ з заміною масляних вимикачів МКП-110 на елегазові (4 одиниці) за № 081-797/16. Також інвестиційними програмами на 2016 та 2017 роки передбачалась реконструкція двох масляних вимикачів комірок №№ 12, 15 ВРУ-110кВ з монтажем двох елегазових вимикачів.

Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачається реконструкція двох масляних вимикачів МКП-110 комірок №№ 11, 16 ВРУ-110 кВ, з заміною їх на елегазові вимикачі LTB 145D1/B з шістьма трансформаторами струму IMB 145.

В результаті тривалої експлуатації (з 1964 року) масляні вимикачі МКП-110 ком. №11, 16 ВРУ-110кВ знаходяться в незадовільному стані. Мають наявність пошкодження ізоляції бака, пошкодження циліндра бакелітового дугогасного устрою, вигорання контактів (рухомих та нерухомих) дугогасного устрою вище допустимого, перехідний опір контактної системи більше норми, що затверджується протоколом вимірів.

Реконструкція комірок дозволить забезпечити високу надійність вимикачів, мінімальні експлуатаційні витрати, високий комутаційний та механічний ресурс, завдяки чому збільшиться міжремонтний період та термін експлуатації, покращяться показники вибухо- та пожежобезпечності.

Вартість реалізації заходу6239,32 тис. грн (без ПДВ).

1.5. Реконструкція комірок №№ 3, 4 ВРУ-110кВ Шосткинської ТЕЦ із заміною вимикачів МКП-110 на вакуумні.

На даний час на Шосткинській ТЭЦ встановлено і експлуатується електричне обладнання 1954 р., 1964 р. та 1973 р. випуску.

Генераторний РП I черги ТЕЦ укомплектований вимикачами типу ВМГ-133. РП-6 кВ власних потреб ТЕЦ II черги складається з комірок КРП з вимикачами ВМГ-133, які зняті з виробництва і подальша експлуатація яких веде до збільшення матеріальних та фізичних витрат.

Генераторне РП II-ї, а також III-ї черг ТЕЦ укомплектоване комірками КРП з вимикачами ВМП-10 1964 р. та 1973 р. випуску. Подальша експлуатація цього устаткування призводить до зниження надійності постачання електроенергії споживачам і збільшення матеріальних витрат, та як наслідок до підвищення витрати палива.

На підставі вищевикладеного, а також згідно з результатами обстежень та проведених вимірів, інвестиційною програмою передбачена реконструкція комірок ВРУ-110 кВ № 3 «Спольне-1» та № 4 «Спольне-2» з заміною морально та фізично застарілих олійних вимикачів МКП-110 на вакуумні вимикачі типу ВРС-110 виробництва ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» згідно проекту 24-07, розробленому ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» філії «Інжиніринг», «Реконструкція комірок № 3 і № 4 ВРУ-110 кВ Шосткинської ТЕЦ із заміною вимикачів МКП-110 на вакуумні».

Мета інвестування – збільшення надійності і ресурсу вимикача, зведення до мінімуму витрат на обслуговування протягом всього терміну експлуатації, забезпечення зручності обслуговування і експлуатації.

Кошторисна вартість реалізації проекту реконструкції – 5042,73 тис. грн (без ПДВ).

2.Теплотехнічне обладнання:

2.1. Реконструкція системи охолодження мастила турбогенератора ст. № 3

Масляна система є еле­ментом турбоустановки, значною мірою визначаюча її надійну та безаварійну роботу. Значна кількість аварій турбоагрегатів (пожежі, виплавляння підшипни­ків, відмова роботи систем регулювання та захисту) відбувається внаслідок незадовільної експлуата­ції та конструктивної недосконалості елементів маслосистеми. Саме тому вся маслосистема в цілому та її окремі елементи постійно покращуються. Масло в турбоагрегаті використовується в системі змащення та в системі регулювання турбоагре­гату, також для ущільнення водневої системи. Охолодження масла, яке іде на змащення турбоагрегату ВПТ-25-4 ст. № 3 виконується в вбудованих в маслобак охолоджувачах.

Інвестиційною програмою передбачається реконструкція системи охолодження турбоагрегату ВПТ-25-4 ст. № 3 з установкою виносних маслоохолоджувачів, відповідно проекту розробленому ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» за № 18.07-245.

При використанні вбудованих маслоохолоджувачів конструктивно неможливо виконувати їх ремонт або очищення без зливу масла з основного маслобаку 14 м3 . Проведення реконструкції дозволить значно скоротити терміни ремонту маслоохолоджувачів, та забезпечити необхідну температуру масла, яке йде на змащення турбіни.

Кошторисна вартість реалізації проекту складає – 517,59 тис. грн (без ПДВ).


Loading...