Проект на 2019 рік (опубліковано 12.09.2018)

Проект інвестиційної програми ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ) на 2019 рік

Основна мета інвестиційної програми полягає у забезпеченні необхідного рівня експлуатаційної надійності та безпечності роботи підприємства, поступовій реконструкції електростанції з метою поліпшення її техніко-економічних показників за рахунок заміни найбільш ненадійних вузлів обладнання із зниженням витрат на аварійні та поточні його ремонти, ліквідації нераціональних втрат матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок оптимізації обладнання.

Інвестиційна програма ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ) розрахована на 2019 рік і містить перелік конкретних заходів, впровадження яких є необхідним для підтримки роботоспроможності і розвитку підприємства.

Внесення інвестиційних коштів передбачається по наступних напрямах:

1. Підвищення ефективності та надійності роботи основного і допоміжного обладнання електростанції.

2. Реконструкція обладнання.

Обґрунтування необхідності проведення робіт, передбачених інвестиційною програмою.

1. Реконструкція турбіни ВПТ-25-4 ст. № 4 з метою переводу на режим роботи з погіршеним вакуумом та використанні конденсатора в якості бойлера.

Заходом, спрямованим на підвищення ефективності роботи ТЕЦ, є реконструкція турбіни ВПТ- 25-4 ст. № 4 з переводом на роботу в режимі погіршеного вакууму, спрямована на зняття обмежень конденсаційної потужності турбіни внаслідок високої температури охолоджувальної води. Цей захід дозволить економити не лише теплову енергію, яка при звичайній схемі роботи відводиться в градирню, де передається атмосферному повітрю і безповоротно втрачається, але і електроенергію, використовувану на перекачування охолоджувальної води.

Реконструкція турбіни передбачається згідно проекту ФХЦКБ «Енергопрогрес».

При виконанні реконструкції турбіни проектом передбачається видалення останніх 24 та 23 ступенів в частині низького тиску (ЧНТ) турбіни, реконструкція проточної частини високого тиску турбіни , встановлення систем захисту від збільшення тиску перед 22 ступенем, виконання схеми охолодження вихлопного патрубка, посилення водяних камер конденсатора турбіни, перевід конденсатора на роботу по чотирьохходовій схемі, та зміна схеми мережевих трубопроводів турбіни.

Переведення турбіни ВПТ-25-4 ст. № 4 в режим погіршеного вакууму дозволить повністю виключити втрати тепла з охолоджувальною водою, також за рахунок збільшення теплоперепаду в конденсаторі турбіни, та за рахунок видалення вентилювання останніх двох ступенів, збільшиться її електрична потужність.

Вартість реконструкції турбіни ВПТ-25-4 ст. № 4 з метою переводу на режим роботи з погіршеним вакуумом та використанні конденсатора в якості бойлера – 20090,33 тис.грн.

2. Реалізація проекту реконструкції ділянки водоводу річкової води від берегової насосної до ТЕЦ в районі ПК61-ПК64.

Для технічних потреб ТЕЦ використовується вода з р.Десна. Річкова вода поступає по двом водоводам діаметром 700мм. Протяжність двох водоводів- 20100м. Рік ввода в експлуатацію 1971. В результаті тривалої експлуатації почастішали аварійні пошкодження водоводів річкової води, так за 2017 рік було чотири пориви водоводу, а з початку 2018 року- дев΄ять поривів. Водоводи мають значну кількість ремонтних заварок, виразкову корозію внутрішніх поверхонь трубопроводу, зменшення товщини стінок перевищує допустимі норми, запірна арматура зношена. Часті пориви водоводу приводять до значних втрат електроенергії та затрат на усунення аварій.

Водовод річкової води від берегової насосної станції «Спольне» до Шосткинської ТЕЦ був збудований в середині 70-х років минулого століття і призначався для компенсації втрат пари та конденсату парових котлів, що забезпечували парою технологічні потреби Шосткинського ВАТ “Свема” та ряду інших підприємств міста. З середини 90-х років різко знизились потреби підприємств – споживачів технологічної пари, та ряд підприємств встановили власні котельні установки, у зв’язку з чим потреба в технічній воді різко зменшилась.

Для підвищення надійності, та запобіганню виникнення аварійних ситуацій під час опалювального сезону інвестиційною програмою на 2019 рік передбачається реалізація проекту реконструкції ділянки водоводу річкової води від берегової насосної станції до ТЕЦ в районі ПК61-ПК-64. За проектом передбачається реконструкція L-600м зі зміною діаметра трубопроводу з Ø720мм на Ø377мм, приведеному до фактичного об’єму споживаємої річкової води.

Кошторисна вартість реконструкції складає – 2433,04 тис. грн.,(без ПДВ)

Loading...