ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (15.09.2020)

Про проведення відкритого обговорення щодо розгляду питання про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ по ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» на 2021 рік

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, повідомляємо про проведення відкритого обговорення питання щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ на 2021 рік.

Відкрите обговорення відбудеться 28 вересня 2020 року о 10:00 за адресою: вул. Гагаріна,1 , м. Шостка, ТОВ «ШП «Харківенергоремонт».

Зауваження та пропозиції по суті питання, що пропонується до слухання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються з 16 по 25 вересня 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» вул.Гагаріна 1, 41100 м.Шостка; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., тел. (05449) 4-28-83.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи, (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

Обґрунтування щодо розгляду питання про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ по ТОВ «ШП»Харківенергоремонт» на 2021 рік

Відповідно до ст.16 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» доводить до відома споживачів, що на підприємстві планується встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТЕЦ для всіх категорій споживачів.

На 2021 рік формування тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ здійснено відповідно до «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, когенераційних установках» затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017р. № 991. Згідно п.4.2 вищезгаданої Методики заява та розрахунки тарифів подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду. Згідно п.1.3 планований період - період тривалістю 12 календарних місяців на який здійснюється формування, розрахунок та встановлення тарифів.

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії виконано відповідно до річного плану виробництва електричної та теплової енергії, планових економічно обґрунтованих витрат, техніко-економічних розрахунків, планових кошторисів. Виробництво на ТЕЦ – це комбіноване виробництво електро- та теплоенергії, формування витрат здійснюється комплексно, та у розрахунках тарифів витрати (крім витрат на паливо) розподіляються між видами продукції пропорційно витратам умовного палива.

Обсяг виробництва електричної енергії заплановано на рівні, необхідному для забезпечення обсягів виробництва теплової енергії для потреб споживачів.

Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх до тарифів здійснюється, виходячи із:

планованих обсягів природного газу, необхідних для здійснення ліцензованої діяльності та визначених виходячи з вимог Методики;

ціни природного газу згідно Прейскуранта на природний газ із ресурсів НАК “Нафтогаз України” для споживачів, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями) на вересень 2020р. в розмірі 4318,99 грн/тиснм3 без ПДВ. Тариф на послуги транспортування природного газу встановлений Постановою НКРЕКП від 24.12.2019р. № 3013 з 01 січня 2020р. на рівні 124,16 грн/тиснм3 без ПДВ. Отже ціна природного газу з урахуванням транспортування складає 4443,15 грн/тиснм3 без ПДВ (4318,99 + 124,16).

Після визначення остаточного розміру ціни на газ, Регулятор може врахувати її згідно п.4.13 «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, когенераційних установках» затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017р. № 991.

Витрати на послуги розподілу природного газу. Визначення об"єму розподілу природного газу визначається відповідно до фактичного обсягу споживання за газовий рік з жовтня 2019р. по вересень 2020р. Підприємством заключено Типовий договір на розподіл природного газу з оператором газорозподільної системи в особі АТ по газопостачанню та газифікації "Сумигаз". Тариф на послуги розподілу природного газу для споживачів АТ "Сумигаз" встановлений Постановою НКРЕКП від 24.06.2020р. №1177 з 01 липня 2020р. на рівні 0,86 грн за 1 м3 без ПДВ.

Необхідний для забезпечення роботи підприємства обсяг хімічних реагентів, паливо-мастильних матеріалів визначено відповідно до норм використання відповідних ресурсів і діючих цін на них.

Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення розраховані відповідно до положень Податкового кодексу України і будуть спрямовані на виконання капітальних ремонтів енергетичного обладнання.

Витрати на ремонти енергетичного обладнання заплановані в межах 10% від вартості основних засобів ТЕЦ. Необхідність виконання ремонтних робіт обумовлена графіком виконання ППР, виявленими дефектами устаткування, результатами обстежень та вимогами нормативних документів щодо виконання регламентних робіт для забезпечення надійної та безперебійної роботи енергетичного устаткування. Витрати на придбання запчастин, сировини та допоміжних матеріалів для проведення ремонтних робіт заплановані з урахуванням комерційних пропозицій, цін які склалися на ринку України.

Планування витрат на оплату праці для включення до структури тарифів здійснюється з урахуванням положень чинного законодавства України та на підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року N 2645 із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України.

Обсяг відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, залучених до процесу виробництва електричної та (або) теплової енергії, становить 22% від запланованих витрат на оплату праці;

Податки та збори у виробничій собівартості: плата за оренду земельних ресурсів, збір за користування водними ресурсами, збір за забруднення навколишнього середовища враховано згідно нормативних актів чинного законодавства.

Платежі за спостереження, реагування та технічне обслуговування системи тривожної сигналізації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, витрати на операційну оренду основних засобів, платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників транспортних засобів, враховано згідно нормативних актів передбачених законодавством та укладених договорів.

Інші виробничі послуги та витрати: транспортні послуги, послуги з утилізації та захоронення відходів, послуги пожежної охорони, витрати на охорону праці, на навчання персоналу, витрати на медико- санітарне забезпечення персоналу та ін. враховано відповідно до умов укладених договорів та за результатами аналізу витрат за базовий період.

Обсяг внесків на регулювання, що розраховуються та сплачуються ліцензіатом відповідно до порядку, встановленого НКРЕКП, розраховано з урахуванням планової ставки на 2021 рік в розмірі 0,088 відсотка від суми чистого доходу, відповідно до постанови НКРЕКП від 22.04.2020 року № 866 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2021 рік».

Планований прибуток, що включається до розрахунку тарифів, складається із нерозподіленого прибутку та податку на прибуток. Для стабільної та беззбиткової роботи підприємства в тарифах на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) враховані обігові кошти за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі 2 % рентабельності. Податок на прибуток розраховується відповідно до Податкового кодексута складає 18%.

Витрати, пов'язані з транспортуванням та постачанням теплової енергії (у тому числі витрати на підживлення теплової мережі), до розрахунків тарифів на виробництво теплової енергії не включаються.

З урахуванням вищезазначеного прогнозований рівень тарифів на виробництво теплової енергії, що використовуються для потреб:

- населення – 1047,97 грн/Гкал без ПДВ:

- бюджетних установ – 1068,93 грн/Гкал без ПДВ;

- інших споживачів – 1068,50 грн/Гкал без ПДВ;

- релігійних організацій – 1067,78 грн/Гкал без ПДВ.

Встановлення економічно-обгрунтованих тарифів дозволить забезпечити беззбиткову роботу ТЕЦ, достатній рівень заробітної плати, кошти для сплати зборів та податків до бюджету, виконання необхідного обсягу ремонтних робіт енергетичного обладнання. Тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ є складовою частиною тарифів для кінцевого споживача і становлять близько 80% від тарифів, за якими теплова енергія реалізується споживачам з врахуванням витрат на транспортування та постачання теплової енергії. Зміна тарифу на виробництво теплоенергії по ТЕЦ веде до зміни кінцевого тарифу по підприємству.

Please publish modules in offcanvas position.