ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЗАХОДИ
з економії паливно-енергетичних ресурсів
ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт»
на 2021 рік

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавецaь

Результат впровадження

Економія в рік, т.у.п/кВт

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійному котлу PEGASUS F3N2S ст.№5

4 квартал

Начальники

РК і ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічної роботу котлоагрегату

35

2

Виконати заміну ламп розжарювання на енергозбереженні в побутових і виробничих приміщеннях 150 одиниць

1-4 квартал

Начальник

ЕЦ

Зменшення витрати електроенергії на власні потреби

60

3

Провести ремонтізоляції трубопроводів на ділянках надземної прокладки у кількості 250 м

1-4 квартал

Нач. РК та ТМ, ДТАВ, ЕЦ, ВМТЗ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

200

4

Капітальний ремонт пілонів газових горілок І-ІІ ярусів К-9 після закінчення опалювального сезону

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення витрат палива

50

5

Виконати очищення екранів топки К-9 після закінчення опалювального сезону

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

15

6

Виконати капітальний ремонт БНТ-ІІІ черги та ІІ черги (очищення внутрішньої поверхні та ремонт дона)

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

40

7

Капітальний ремонт фільтру очистки конденсату ДБК- ІІІ черги

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

30

ВСЬОГО: 430 т.у.п

ЗАХОДИ
з економії паливно-енергетичних ресурсів
ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт»
на 2020 рік

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Результат впровадження

Економія в рік, т.у.п/кВт

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування котлоагрегатам БКЗ-160-100ГМ

ст.№№ 7,8,9

1 квартал

Начальники

РК і ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи котлів

30,3

2

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійних котлів КВГ-6,5 на котельні №1 вул. 6-ї Гвардійської дівізії,3

1 квартал

Начальники

РК і ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи котлів

0,8

3

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійних котлів КОЛВІ-650 та КОЛВІ-1850 на котельні №3 вул. Воронізька, 38

4 квартал

Начальники

РК і ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи

0,6

4

Виконати капітальний ремонт теплової ізоляції трубопроводу підживлення Ø 159 тепломережі «ТЕЦ – водогрійна котельня»

1 квартал

Начальники

РК і ТМ,

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

2,5

5

Виконати ремонт обмурування теплової ізоляції котлоагрегатівБКЗ-160-100 ГМ ст. № 7; 8; 9.

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

65

6

Забезпечення проведення регулярного газового аналізу котлоагрегатів ТЕЦ і котельних.

постійно

Начальники КТЦ,

РК і ТМ

ВТВ

Зменшення присосів
повітря

20

7

Виконати очищення зовнішніх поверхоньекранних труб котлоагрегату БКЗ-160-100ГМ III черги

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Підвищення надійності і економічності роботи

86,3

9

Виконати ремонт теплової ізоляції трубопроводів на ділянках надземного прокладення.

2-3 квартал

Начальник

РКі ТМ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

18,4

8

Виконати відновлення теплоізоляції пошкоджених ділянок зовнішніх трубопроводів і бакового господарства
ХВО- 2.

2-3 квартал

Начальник

ХЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

15,3

9

Виконати заміну ламп розжарювання на енергозбереженні в побутових і виробничих приміщеннях

1-4 квартал

Начальник

ЕЦ

Зменшення витрати електроенергії на власні потреби

0,9

10

Виконати утеплення виробничих і побутових приміщень підприємства

2-3 квартал

Начальники

цехів

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

0,5

ВСЬОГО: 240,6 т.у.п

ЗАХОДИ
з економії паливно-енергетичних ресурсів
ТОВ Шосткинское підприємство "Харьковэнергоремонт"
на 2019 р.

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Результат впровадження

Економія в рік, т.у.п/кВт

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійних котлів RW - 400 на котельні №5 вул. Воронізька, 19

4 квартал

Начальники

РК и ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи котлів

0,5

2

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійних котлів на котельні №4 вул. Шкільна,1: Факел –Г/ ГБЛ –Ін(М) ст.№№1,2, КЭС-350 ст.№№3,4

1 квартал

Начальники

РК и ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи

0,3

3

Виконати еколого-режимно-налагоджувальні випробування водогрійного котла КБНГ-2,5 на котельні №3 вул. Воронізька,38

1 квартал

Начальники

РК и ТМ, ВТВ, ДТАВ

Підвищення надійності і економічності роботи

1,5

4

Виконати ремонт обмурування теплової ізоляції котлоагрегатівБКЗ-160-100 ГМ ст. № 7; 8; 9.

2-3 квартал

Начальник

КТЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

130

При фінансуванні з Держбюджету

5

Забезпечення проведення регулярного газового аналізу котлоагрегатів ТЕЦ і котельних.

постійно

Начальники КТЦ,

РК и ТМ

ВТВ

Зменшення присосів
повітря

20

6

Виконати заміну ділянок тепломережі з використанням попередньо-ізольованих труб у кількості 284 м

2-3 квартал

Начальники

РКи ТМ, ВМТЗ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

96

7

Виконати відновлення теплоізоляції пошкоджених ділянок зовнішніх трубопроводів і бакового господарства
ХВО- 2.

2-3 квартал

Начальник

ХЦ

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

15

8

Виконати заміну ламп розжарювання на енергозбереженні в приміщеннях
ГРУ- 6 кВ, РУСН- 6/0,4 кВ.

1-4 квартал

Начальник

ЕЦ

Зменшення витрати електроенергії на власні потреби

20

9

Виконати утеплення виробничих і побутових приміщень підприємства

2-3 квартал

Начальники

цехів

Скорочення втрат теплової енергії в навколишнє середовище

30

ВСЬОГО: 313,3 т.у.п

МЕРОПРИЯТИЯ

по экономии топливно-энергетических ресурсов

ООО Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт»

на 2018 г.


№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполн.

Ответств. исполнит.

Результат внедрения

Экономия в год, тут

Примеч.

1

2

3

4

5

6

7

1

Выполнить эколого-режимно-наладочные испытания водогрейных котлов Факел –Г/ ГБЛ –Ін(М) ст.№№6,7 котельной №2 ул. Маяковского,5

1 кв.

РК и ТС, ПТО, УТАИ

Повышение надежности и экономичности работы котла

35

2

Выполнить эколого-режимно-наладочные испытания водогрейного котла Pegasus F3 N 221 2S ст.№5 котельной №4 ул. Школьная,1

4 кв.

РК и ТС, ПТО, УТАИ

Повышение надежности и экономичности работы

20

3

Выполнить ремонт обмуровки тепловой изоляции котлоагрегатов БКЗ-160-100 ГМ ст. № 7; 8; 9.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

130

При финансировании из Госбюджета

4

Обеспечение проведения регулярного газового анализа котлоагрегатов ТЭЦ и котельных.

постоянно

Нач-к КТЦ,

Нач-к ПТО

Уменьшение присосов

воздуха

20

5

Выполнить восстановительный ремонт уплотнений и регулировочных плит РВП-3600 котлов ст.№№7, 8.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

15

1

2

3

4

5

6

7

6

Выполнить замену участков ТС с использованием предварительно-изолированных труб в количестве 400 м

2-3 кв

Нач. РК и ТС, ОМТС

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

575

При финансировании из Госбюджета

7

Выполнить ремонт изоляции трубопроводов на участках теплосети надземной прокладки в количестве 650 м

1-4 кв

Нач. РК и ТС

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

210

8

Выполнить восстановление теплоизоляции поврежденных участков наружных трубопроводов и бакового хозяйства

ХВО-2.

2-3 кв

ХЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

15

9

Выполнить замену линии отопления собственных нужд Ø108 на Ø40 от тепловой камеры №5 до здания №15 протяженностью 140 м.п.

2-3 кв

РЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

12

10

Выполнить замену ламп накаливания на энергосберегающие в помещениях

ГРУ-6 кВ, РУСН-6/0,4 кВ.

1-4 кв

ЭЦ

Сокращение электроэнергии на собственные нужды

45

11

Выполнить утепление производственных и бытовых помещений предприятия

2-3 кв

Н-ки цехов

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

30

ИТОГО: 1 107 тут


МЕРОПРИЯТИЯ

по экономии топливно-энергетических ресурсов

ООО Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт»

на 2017 г.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполн.

Ответств. исполнит.

Результат внедрения

Экономия в год, тут

Примеч.

1

2

3

4

5

6

7

1

Выполнить режимно-наладочные испытания котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№7

3 кв.

КТЦ, ПТО, УТАИ

Повышение надежности и экономичности работы котла

200

2

Выполнить режимно-наладочные испытания котлов КВГ-6,5 ст.№№1.2 кот. №1 ул. 6-й Гвардейской дивизии,3

1 кв.

РК и ТС, ПТО, УТАИ

Повышение надежности и экономичности работы котла

35

3

Выполнить режимно-наладочные испытания котлов КОЛВИ-650 и КОЛВИ-1850 кот. №3 ул. Воренежская,38

4 кв.

РК и ТС, ПТО, УТАИ

Повышение надежности и экономичности работы

20

4

Выполнить ремонт обмуровки тепловой изоляции котлоагрегатов БКЗ-160-100 ГМ ст. № 7; 8; 9.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

130

При финансировании из Госбюджета

5

Выполнить замену дефектных участков газоходов, воздуховодов, компенсаторов тепловых расширений котлоагрегатов №7, 8 – 3ед.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

53

1

2

3

4

5

6

7

6

Обеспечение проведения регулярного газового анализа котлоагрегатов ТЭЦ и котельных.

постоянно

Нач-к КТЦ,

Нач-к ПТО

Уменьшение присосов

воздуха

20

7

Выполнить ремонт тепловой изоляции трубопроводов ПСВ-500 – водогрейная котельная.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

85

8

Выполнить восстановительный ремонт уплотнений и регулировочных плит РВП-3600 котлов ст.№№7, 8.

2-3 кв.

КТЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

15

9

Выполнить замену участков ТС с использованием предварительно-изолированных труб в количестве 688 м

2-3 кв

Нач.РК и ТС, ОМТС

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

300

10

Выполнить ремонт изоляции трубопроводов на участках теплосети надземной прокладки.

1-4 кв

Нач.РК и ТС

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

210

11

Выполнить восстановление теплоизоляции поврежденных участков наружных трубопроводов и бакового хозяйства

ХВО-2.

2-3 кв

ХЦ

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

15

12

Выполнить замену ламп накаливания на энергосберегающие в помещениях

ГРУ-6 кВ, РУСН-6/0,4 кВ.

1-4 кв

ЭЦ

Сокращение электроэнергии на собственные нужды

45

13

Выполнить утепление производственных и бытовых помещений предприятия

2-3 кв

Н-ки цехов

Сокращение потерь тепла в окружающую среду

30

ИТОГО: 1 158 тут