УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ

Укладання договорів на про надання послуг з теплопостачання.

Згідно ст. 24 Закону України “Про теплопостачання”, споживач зобов’язаний укласти договір з теплопостачальною організацією на постачання теплової енергії (для бюджету, відомчого житла, інших споживачів).

Для того, щоб укласти договір про надання послуг з теплопостачання для споживачів бюджету, відомчого житла та інших споживачів необхідно звернутись за адресою:
м. Шостка, вул. Гагаріна,1 в робочі дні з 8ºº до 17ºº , тел. (05449) 4-28-74.

Перелік документів, необхідних для заключення договору на відпуск теплової енергії для споживачів бюджету, відомчого житла та інших споживачів:
1. Документ на власність (або оренду) приміщення.
2. Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи.
3. Свідоцтво про підприємницьку діяльність.
4. Свідоцтво платника податку.
5. Довідка зі статистики про внесення до ЄДРПОУ.
6. Статут (положення).
7. Проект на теплопостачання приміщення, або облік теплової енергії.
8. Технічний паспорт приміщення з БТІ (в оригіналі — мати при собі).
9. Документи про призначення керівника.
10. Копія паспорту.
11. Якщо приміщення переобладнане з квартири, на заяві відмітка про відсутність заборгованості.
12. При наявності приладів обліку теплової енергії, акт первиного (повторного) прийняття лічильників теплової енергії.
13. При наявності приладів обліку гарячої води, акт первиного (повторного) прийняття лічильників гарячої води.
14. Опитувальний лист (заповнюється для кожного об’єкту окремо).


ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Відповідно з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017р. №2189-VIII Розділ II СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 7. Права і обов’язки споживачів

Індивідуальний споживач зобов’язаний: укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

Для того, щоб укласти договір про надання послуг з теплопостачання для населення необхідно звернутись за адресою :

м. Шостка, вул. Гагаріна,1 в робочі дні з 8ºº до 17ºº , тел. (05449) 4-28-75.

Перелік документів, необхідних для заключення договору на відпуск теплової енергії для населення (копії та оригінали наступних документів потрібно мати при собі):
1. Свідоцтво про право власності на квартиру;
2. Технічний паспорт на квартиру;
3. Паспорт та ідентифікаційний код власника квартири;
4. Будинкову книгу із відмітками про прописку
У разі наявності пільг, окрім вищеназваних документів:
1. Ксерокопію посвідчення пільговика;
2. Ксерокопію ідентифікаційного коду пільговика.

До відома споживачів

Відповідно з вимогами Ст. 14. Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017р. №2189-VIII ( далі за текстом «Закон»), розробленим та введеним в дію з 01.05.2019р. замість Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р.№ 1875-IV в Україні вводяться нові особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, зокрема:

1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин.

3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

4. Колективний договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

5. У разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

6. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

Зважаючи на відсутність станом на 1.10.2019р. надходження від споживачів (співвласників) багатоквартирних будинків пропозицій щодо обраної ними моделі укладення договірних відносин, адміністрацією ТОВ «ШП» Харківенергоремонт» за умовчанням відповідно до Ст. 14. п. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017р. №2189-VIII, у перспективі із збігом часу визначеного для введення в дію положень Закону* пропонується прийняти у розробку та для до застосування у договірних відносинах із споживачами усіх категорій (населення, бюджет, інші) модель договірних відносин з укладенням індивідуальних договорів на основі «Типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії» , затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019р. №830.

* «Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

3. Договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, крім випадку, якщо до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги відповідно до пункту 4 цього розділу. У разі якщо згідно з такими договорами передбачено більш ранній строк їх припинення, дія таких договорів автоматично продовжується до спливу строку, що дорівнює одному року з дня набрання чинності цим Законом

Адміністрація ТОВ «ШП «Харківенергоремонт»